UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 820,564 (Hôm nay: 431 online: 14) Toàn huyện: 186,433,113 (Hôm nay: 1,805 online: 472) Đăng nhập

(THCS Tái Sơn) Sáng tạo khoa học kỹ thuật - Xe quét rác bán tự động
(THCS Tái Sơn) Tiết thao giảng môn lịch sử, cô giáo: Lê Thị Thu Hằng
(THCS Tái Sơn) Học sinh lớp 9a năm học 2017-2018 thực hành món Nộm
https://youtu.be/XhKJHM3uY2c
(THCS Tái Sơn) Học sinh lớp 9a năm học 2017-2018 thực hành món Nộm
(THCS Tái Sơn) Tiết thao giảng môn lịch sử, cô giáo: Lê Thị Thu Hằng
(THCS Tái Sơn) Luyện tập tiết mục Tây Nguyên chào mặt trời
(Tiểu học Hà Thanh)
(Tiểu học Hà Thanh) Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo NCBH
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
(THCS Tái Sơn) Tiết thao giảng môn lịch sử, cô giáo: Lê Thị Thu Hằng
https://youtu.be/0iwcIs4sjS4
(THCS Tái Sơn) MÚA TÂY NGUYÊN CHÀO MẶT TRỜI HOÀNH TRÁNG VÀ ẤN TƯỢNG CỦA HS TRƯỜNG THCS TÁI SƠN
12345678910...
 
Đăng nhập