UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,015,261 (Hôm nay: 70 online: 02) Toàn huyện: 189,996,745 (Hôm nay: 294 online: 279) Đăng nhập

(THCS Quang Khải) 9A lao động vệ sinh lớp học phòng chống virus corona.
(Tiểu học An Thanh) Trình diễn thời trang tự tạo của nhóm Trái đất xanh - hs trường TH An Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=5I6aQzlkr14
(Tiểu học An Thanh) Đổi mới sinh hoạt chào cờ đầu tuần
https://www.youtube.com/watch?v=wE0XpNYVXLo
(Tiểu học An Thanh) Phát thanh tuyên truyền giữ vệ sinh phòng chống Covid 19 của liên đội trường TH An Thanh
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
(Tiểu học An Thanh) Chào cờ đầu tuần 28 tại lớp của HS trường TH An Thanh
https://youtu.be/1pswVrGCHLE
(Tiểu học An Thanh) Công tác khử khuẩn của trường TH An Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=3xCetybkz3E
(Tiểu học An Thanh) Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (GV: Phạm Thị Thùy Chi-Lớp 4A- ngày dạy: 10/3/2021
https://drive.google.com/file/d/1x1dcoSMP0bOW9MnYW__xe0rQNTkm1Fs2/view?usp=drivesdk
(Tiểu học Hưng Đạo) Buổi sáng thứ 4 liên tiếp kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn tại cổng trường🌺🌺🌺🌺🌺 Ngày 07/5/2020 TH Hưng Đạo❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕💕🌹🌹🌹🌹🌹
C:\Users\Acer\Downloads\Watch - Khám phá
(Tiểu học Hưng Đạo) Công tác Phòng chống dịch Covid Trường Tiểu Học Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương
https://youtu.be/I2RtiuliZ1M
(Tiểu học Hưng Đạo) Công tác Phòng chống dịch Covid Trường Tiểu Học Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương
12345678910...
 
Đăng nhập