UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 886,956 (Hôm nay: 248 online: 14) Toàn huyện: 189,940,016 (Hôm nay: 1,233 online: 472) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học An Thanh - Tứ Kỳ 4745899278257961502850055411049563259.14
2 Tiểu học Bình Lãng - Tứ Kỳ 629679908147142225400064388216214714.4
3 Tiểu học Cộng Lạc - Tứ Kỳ 60371064775504698449000650611492655017.03
4 Tiểu học Dân Chủ - Tứ Kỳ 12384196667384184841093552003086830602258462.61
5 Tiểu học Đại Hợp - Tứ Kỳ 435166924300004351669243008.1
6 Tiểu học Đại Đồng - Tứ Kỳ 864112987694581815809000945914568594519.38
7 Tiểu học Đông Kỳ - Tứ Kỳ 49327055533519132511760068459567293532.29
8 Tiểu học Hưng Đạo - Tứ Kỳ 888014291750010959053910997515197141011.34
9 Tiểu học Hà Kỳ - Tứ Kỳ 548158189600005481581896009.81
10 Tiểu học Hà Thanh - Tứ Kỳ 6081975035950060819750359515.01
11 Tiểu học Kỳ Sơn - Tứ Kỳ 6043887235009894600061418966950022.17
12 Tiểu học Minh Đức A - Tứ Kỳ 2224188956001461228895003685417851009.88
13 Tiểu học Minh Đức B - Tứ Kỳ 54499015190095016285700639910643760017.06
14 Trương Tiểu học Ngọc Sơn - Tứ Kỳ 337029092112109590539104465381460226.87
15 Tiểu học Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ 6781874352750067818743527519.89
16 Tiểu học Nguyên Giáp A - Tứ Kỳ 2602408170001369264960003971673130006.69
17 Tiểu học Nguyên Giáp B - Tứ Kỳ 8071758000000807175800003.46
18 Tiểu học Phượng Kỳ - Tứ Kỳ 4699649076008261405980055257896740021.58
19 Tiểu học Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 5920102733225210632503000802613523622521.63
20 Tiểu học Quang Khải - Tứ Kỳ 567397765612278632140932845912990654418.19
21 Tiểu học Quang Phục - Tứ Kỳ 207018583300002070185833004.35
22 Tiểu học Quang Trung - Tứ Kỳ 46188394900023942430004857881920007.78
23 Tiểu học Tân Kỳ - Tứ Kỳ 0000000
24 Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ 211034461400002110344614008.05
25 Tiểu học Tây Kỳ - Tứ Kỳ 39376794680090167500040276962180012.95
26 Tiểu học Tứ Kỳ - Tứ Kỳ 9641106255940684110173801032511727332015.69
27 Tiểu học Tứ Xuyên - Tứ Kỳ 3790635896001095905391048857264351018.36
28 Tiểu học Tiên Động - Tứ Kỳ 71219115925077415523000789510668225014.51
29 Trương Tiểu học Văn Tố - Tứ Kỳ 143041803806001886210600811619020144068124.46
30 THCS An Thanh - Tứ Kỳ 29915661900025602555170055518217070014.8
31 THCS Bình Lãng - Tứ Kỳ 3047566582009811606550040287272370018.82
32 THCS Cộng Lạc - Tứ Kỳ 31886282870012611682190044497965060021.81
33 THCS Dân Chủ - Tứ Kỳ 31646848733112541194440044188043173113.43
34 THCS Đại Hợp - Tứ Kỳ 4865108803587138224461200624713326478715.62
35 THCS Đại Đồng - Tứ Kỳ 21694813524964094521002809575873498.83
36 THCS Đông Kỳ - Tứ Kỳ 331761958440263334348535806530192525.03
37 THCS Hưng Đạo - Tứ Kỳ 81771616060252228299394001040519154542512.17
38 THCS Hà Kỳ - Tứ Kỳ 5516134311400300733575500852316788690030.66
39 THCS Hà Thanh - Tứ Kỳ 337967965200572824900039517621420016.33
40 THCS Kỳ Sơn - Tứ Kỳ 253654443505730636750032666081100517.65
41 THCS Minh Đức - Tứ Kỳ 5295121665524207530145000737015181052421
42 THCS Ngọc Sơn - Tứ Kỳ 35565853504012111503600047677357104011.14
43 THCS Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ 28576202902422663106360051239309262429.11
44 THCS Nguyên Giáp - Tứ Kỳ 3341707585571763243730005104951315579.95
45 THCS Phượng Kỳ - Tứ Kỳ 22544735181520832837660043377572841528.35
46 THCS Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 14183062500018322567740032505630240011.99
47 THCS Quang Khải - Tứ Kỳ 30545579780821392771830051938351610818.55
48 THCS Quang Phục - Tứ Kỳ 367192004520156220945000523311294952016.05
49 THCS Quang Trung - Tứ Kỳ 374355579210705970720044486528641010.32
50 THCS Tân Kỳ - Tứ Kỳ 613583825300204128917300817611274260017.4
51 THCS Tái Sơn - Tứ Kỳ 4079125446300123319725700531214517200031.43
52 THCS Tứ Kỳ - Tứ Kỳ 3949732858698901648700048398977286911.15
53 THCS Tứ Xuyên - Tứ Kỳ 313863126600429574170035676886830022.58
54 THCS Tiên Động - Tứ Kỳ 27025066110016622561600043647627710011.83
55 THCS Phan Bội Châu - Tứ Kỳ 41705796250056071339004730650964006.59
56 THCS Văn Tố - Tứ Kỳ 382076363700240140494000622111685770020.13
Đăng nhập