UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,015,269 (Hôm nay: 76 online: 08) Toàn huyện: 189,996,745 (Hôm nay: 300 online: 281) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học An Thanh - Tứ Kỳ 541510277512596318644500637812141962510.52
2 Tiểu học Bình Lãng - Tứ Kỳ 629679908147142225400064388216214714.4
3 Tiểu học Cộng Lạc - Tứ Kỳ 60371064775504698449000650611492655017.03
4 Tiểu học Dân Chủ - Tứ Kỳ 12384196667384184841093552003086830602258462.61
5 Tiểu học Đại Hợp - Tứ Kỳ 460174182300004601741823008.57
6 Tiểu học Đại Đồng - Tứ Kỳ 91101386799451598256345001070816431444521.94
7 Tiểu học Đông Kỳ - Tứ Kỳ 47977069413520182700760068159770173532.15
8 Tiểu học Hưng Đạo - Tứ Kỳ 91031746890413603483100946317817214110.75
9 Tiểu học Hà Kỳ - Tứ Kỳ 5698642246000056986422460010.19
10 Tiểu học Hà Thanh - Tứ Kỳ 153723197400001537231974003.8
11 Tiểu học Kỳ Sơn - Tứ Kỳ 641394629500223381500066369844450023.96
12 Tiểu học Minh Đức A - Tứ Kỳ 76051443871193227258800792715164591921.25
13 Tiểu học Minh Đức B - Tứ Kỳ 54499015190095016285700639910643760017.06
14 Trương Tiểu học Ngọc Sơn - Tứ Kỳ 337029092112109590539104465381460226.87
15 Tiểu học Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ 7154913712750071549137127520.98
16 Tiểu học Nguyên Giáp A - Tứ Kỳ 3489622703001569310550005058933253008.52
17 Tiểu học Nguyên Giáp B - Tứ Kỳ 8071758000000807175800003.46
18 Tiểu học Phượng Kỳ - Tứ Kỳ 47156490760010001405980057157896740022.32
19 Tiểu học Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 6002105756225210632503000810813825922521.85
20 Tiểu học Quang Khải - Tứ Kỳ 5844100330112278632140932863013247104418.56
21 Tiểu học Quang Phục - Tứ Kỳ 207018583300002070185833004.35
22 Tiểu học Quang Trung - Tứ Kỳ 46188394900023942430004857881920007.78
23 Tiểu học Tân Kỳ - Tứ Kỳ 19912567000019912567000.28
24 Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ 211034461400002110344614008.05
25 Tiểu học Tây Kỳ - Tứ Kỳ 60569761744090167500061469929244019.76
26 Tiểu học Tứ Kỳ - Tứ Kỳ 10229115566940684110173801091312658432016.59
27 Tiểu học Tứ Xuyên - Tứ Kỳ 3790635896001095905391048857264351018.36
28 Tiểu học Tiên Động - Tứ Kỳ 71529339265096019714000811211310665014.91
29 Trương Tiểu học Văn Tố - Tứ Kỳ 146761834806002082255100811675820899068125.31
30 THCS An Thanh - Tứ Kỳ 31376008280025602555170056978563450015.19
31 THCS Bình Lãng - Tứ Kỳ 30475665820012422155300042897821120020.04
32 THCS Cộng Lạc - Tứ Kỳ 31986367870014272037590046258405460022.67
33 THCS Dân Chủ - Tứ Kỳ 31646848733118271589940049918438673115.17
34 THCS Đại Hợp - Tứ Kỳ 5107115091587166530185700677214527728716.93
35 THCS Đại Đồng - Tứ Kỳ 23445272614967799741003021627002499.5
36 THCS Đông Kỳ - Tứ Kỳ 331761958440263334348535806530192525.03
37 THCS Hưng Đạo - Tứ Kỳ 80941613547252531362089001062519756362512.43
38 THCS Hà Kỳ - Tứ Kỳ 5406130984100331839898500872417088260031.38
39 THCS Hà Thanh - Tứ Kỳ 3568679652006641041250042327837770017.49
40 THCS Kỳ Sơn - Tứ Kỳ 253654443505730636750032666081100517.65
41 THCS Minh Đức - Tứ Kỳ 5353121889124233635493700768915738282421.91
42 THCS Ngọc Sơn - Tứ Kỳ 35565853504012111503600047677357104011.14
43 THCS Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ 297266876483243334538600540510141508330.71
44 THCS Nguyên Giáp - Tứ Kỳ 356772210557206230456500562910266705710.97
45 THCS Phượng Kỳ - Tứ Kỳ 298169476841217231332500515310080934133.68
46 THCS Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 14183062500022183404840036366467340013.42
47 THCS Quang Khải - Tứ Kỳ 30545579780824413377780054958957560819.63
48 THCS Quang Phục - Tứ Kỳ 367192004520156220945000523311294952016.05
49 THCS Quang Trung - Tứ Kỳ 374355579210705970720044486528641010.32
50 THCS Tân Kỳ - Tứ Kỳ 633684356300220732351800854311670810018.18
51 THCS Tái Sơn - Tứ Kỳ 4085125626300141923632700550414925900032.57
52 THCS Tứ Kỳ - Tứ Kỳ 3949732858698901648700048398977286911.15
53 THCS Tứ Xuyên - Tứ Kỳ 313863126600429574170035676886830022.58
54 THCS Tiên Động - Tứ Kỳ 26955464140018873512000045828976140012.42
55 THCS Phan Bội Châu - Tứ Kỳ 41785821350064690844004824672979006.72
56 THCS Văn Tố - Tứ Kỳ 357376251800258844606500616112085830019.94
Đăng nhập