UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 820,575 (Hôm nay: 440 online: 23) Toàn huyện: 186,433,139 (Hôm nay: 1,811 online: 471) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học An Thanh - Tứ Kỳ 41787500302553893400004716843430257.78
2 Tiểu học Bình Lãng - Tứ Kỳ 629679908147142225400064388216214714.4
3 Tiểu học Cộng Lạc - Tứ Kỳ 60371064775504698449000650611492655017.03
4 Tiểu học Dân Chủ - Tứ Kỳ 12384196667384184841093552003086830602258462.61
5 Tiểu học Đại Hợp - Tứ Kỳ 435166924300004351669243008.1
6 Tiểu học Đại Đồng - Tứ Kỳ 82361211265456206824000885612795054518.15
7 Tiểu học Đông Kỳ - Tứ Kỳ 49327055533519132511760068459567293532.29
8 Tiểu học Hưng Đạo - Tứ Kỳ 67971087082001095905391078921177621108.97
9 Tiểu học Hà Kỳ - Tứ Kỳ 548158189600005481581896009.81
10 Tiểu học Hà Thanh - Tứ Kỳ 6081975035950060819750359515.01
11 Tiểu học Kỳ Sơn - Tứ Kỳ 5975879015000059758790150021.57
12 Tiểu học Minh Đức A - Tứ Kỳ 70672840001461228895002167301735005.81
13 Tiểu học Minh Đức B - Tứ Kỳ 54499015190095016285700639910643760017.06
14 Trương Tiểu học Ngọc Sơn - Tứ Kỳ 337029092112109590539104465381460226.87
15 Tiểu học Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ 6311808680750063118086807518.51
16 Tiểu học Nguyên Giáp A - Tứ Kỳ 2602408170001128211720003730619890006.28
17 Tiểu học Nguyên Giáp B - Tứ Kỳ 8071758000000807175800003.46
18 Tiểu học Phượng Kỳ - Tứ Kỳ 4699649076008261405980055257896740021.58
19 Tiểu học Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 5911102733225177926045000769012877822520.73
20 Tiểu học Quang Khải - Tứ Kỳ 567397765612272030702432839312846804418.05
21 Tiểu học Quang Phục - Tứ Kỳ 432164672721004321646727219.08
22 Tiểu học Quang Trung - Tứ Kỳ 46188394900023942430004857881920007.78
23 Tiểu học Tân Kỳ - Tứ Kỳ 0000000
24 Tiểu học Tái Sơn - Tứ Kỳ 211034461400002110344614008.05
25 Tiểu học Tây Kỳ - Tứ Kỳ 39376794680090167500040276962180012.95
26 Tiểu học Tứ Kỳ - Tứ Kỳ 9494102770940684110173801017811378832015.47
27 Tiểu học Tứ Xuyên - Tứ Kỳ 3692614321001095905391047877048601018
28 Tiểu học Tiên Động - Tứ Kỳ 6861835719506341241800074959598995013.78
29 Trương Tiểu học Văn Tố - Tứ Kỳ 143041803806001707175080811601119788868124.19
30 THCS An Thanh - Tứ Kỳ 29915661900025602555170055518217070014.8
31 THCS Bình Lãng - Tứ Kỳ 3047566582008461334450038937000270018.19
32 THCS Cộng Lạc - Tứ Kỳ 309060704200652560640037426631060018.34
33 THCS Dân Chủ - Tứ Kỳ 31646848733112541194440044188043173113.43
34 THCS Đại Hợp - Tứ Kỳ 4942110226287118720645200612913087148715.32
35 THCS Đại Đồng - Tứ Kỳ 22655444424964094521002905638963499.14
36 THCS Đông Kỳ - Tứ Kỳ 331761958440263334348535806530192525.03
37 THCS Hưng Đạo - Tứ Kỳ 81771616060252228299394001040519154542512.17
38 THCS Hà Kỳ - Tứ Kỳ 5517134363700300733575500852416793920030.66
39 THCS Hà Thanh - Tứ Kỳ 337967965200572824900039517621420016.33
40 THCS Kỳ Sơn - Tứ Kỳ 253654443505730636750032666081100517.65
41 THCS Minh Đức - Tứ Kỳ 5121113605824194327425000706414103082420.13
42 THCS Ngọc Sơn - Tứ Kỳ 3486566500409911156000044776821004010.46
43 THCS Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ 29016291812421322834960050339126772428.6
44 THCS Nguyên Giáp - Tứ Kỳ 3341707585571763243730005104951315579.95
45 THCS Phượng Kỳ - Tứ Kỳ 22764767991518682421860041447189851527.08
46 THCS Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 14183062500018322567740032505630240011.99
47 THCS Quang Khải - Tứ Kỳ 30545579780821402774730051948354510818.55
48 THCS Quang Phục - Tứ Kỳ 367192004520156220945000523311294952016.05
49 THCS Quang Trung - Tứ Kỳ 373955259210705970720044446496641010.31
50 THCS Tân Kỳ - Tứ Kỳ 611181955300190526160300801610811560017.06
51 THCS Tái Sơn - Tứ Kỳ 3786105817500118818810700497412462820029.43
52 THCS Tứ Kỳ - Tứ Kỳ 39407313886910901684900050308998786911.59
53 THCS Tứ Xuyên - Tứ Kỳ 312662930600429574170035556867230022.5
54 THCS Tiên Động - Tứ Kỳ 26965048110015121892400042086940510011.4
55 THCS Phan Bội Châu - Tứ Kỳ 41045719370056071339004664643276006.5
56 THCS Văn Tố - Tứ Kỳ 382076363700218736157500600711252120019.44
Đăng nhập