UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 886,936 (Hôm nay: 230 online: 167) Toàn huyện: 189,940,016 (Hôm nay: 1,203 online: 491) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: 0
Ngày tháng ban hành: 7/17/2013
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Phạm Anh Tuấn
Số lần xem: 5768
 
HyperLink
Đề thi tuyển sinh THPT tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014
VĂN BẢN KHÁC
VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
Địa chỉ: Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Điện thoại/Fax: 02203.746.053
Quản trị: Nguyễn Văn Khánh - Tổ nghiệp vụ CNTT THCS, Điện thoại: 0982.076.086
Đăng nhập