UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 887,008 (Hôm nay: 291 online: 19) Toàn huyện: 189,940,016 (Hôm nay: 1,298 online: 315) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Chung
Thể loại văn bản: Chung
Ngày tháng ban hành: 4/25/2013
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Administrator
Số lần xem: 4279
 
HyperLink
Chuyên đề chỉnh sửa ảnh trên Photoshop giúp các đơn vị có file ảnh đẹp trước khi đưa lên web
VĂN BẢN KHÁC
VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
Địa chỉ: Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Điện thoại/Fax: 02203.746.053
Quản trị: Nguyễn Văn Khánh - Tổ nghiệp vụ CNTT THCS, Điện thoại: 0982.076.086
Đăng nhập